logo, etiketka.sk
 


kosik
Počet produktov: 0
Suma : 0 EUR

Všeobecné informácie
Kontakty
O nás
Obchodné podmienky
Návod na použitie etiketiek
Partnerský program
Zmluva s partnerom
Reklamačné podmienky
FAQ pre objednávanie
Zmluva o dielo
Novinky
Tvorba odkazu
GDPR
Autorské práva
Možné otázky k objednávaniu
Kto poskytuje službu na www.etiketka.sk?
AZOV s.r.o.
Kollárova 38
97401 Banská Bystrica
IČO: 46924311
DIČ: 2023651410
Registrácia na Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro , Vložka číslo 23357/S dňa 04.12.2012
Na základe ktorého zákona pracuje objednávkový systém? ?
Webová stránka sa riadi ustanoveniami zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Aká je lehota na odstúpenie od zákazky objednanej na www.etiketka.sk ?
Dňom zaplatenia plnej sumz a následnéeho začatia výrobnéeho precesu nie je možné odstúpiť od zmluvy v zmysle §7 ods. 6 písm. c zákona 102/2014 Z.z.
Kedy začína plynúť záručná lehota?
Záručná lehota na dodaný výrobok začína plynúť dňom doručenia objednávateľovi.
Obchodné podmienky GDPR Ako objednávať